• Čeština
  • English

Jste zde

Archív novinek

 

2017

 

19. 12. 2017 Knihovna geografie v rámci projektu VISK 9/1 zpracovala a doplnila 968 bibliografických záznamů do databáze ANL.

2. 10. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Demografie (roč. 2017, č. 2-3). Excerpce časopisu National Geographic Česko (2017, č. 7-9).

8. 9. 2017 Nově připojené plné texty časopisu Geograficke rozhledy (2014-2015, roč. 24)

4. 9. 2017 V databázi je aktuálně 217 365 bb. záznamů a 20 095 dig. objektů.

16. 6. 2017 Dokončena excerpce časopisů Moderní obec (2017, č. 1-7) a National Geographic Česko (2017, č. 1-12).

7. 6. 2017 Nově zpracováváme články z časopisů Moderní obec a National Geographic Česko.

31. 5. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Vojenský geografický obzor (2017, č. 1).

2. 5. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulů Demografie (roč. 2017, č. 1) a Geografie : sborník České geografické společnosti (roč. 2017, č. 1).

4. 4. 2017 V databázi GEOBIBLINE je aktuálně celkem 216 422 bb. záznamů a 19 722 dig. objektů. Podrobnější údaje o počtu monografií, článků, grafik a dalších typech dokumentů naleznete po levé straně ve statistikách.

3. 4. 2017 Připojeny plné texty k časopisu Meteorologické zprávy z let 2001-2014.

1. 3. 2017  Získány plné texty Meteorologických zpráv z let 2001-2014. Postupně budou připojeny k bb. záznamům.

13. 1. 2017 V databázi GEOBIBLINE uživatelé naleznou přes 8 000 vysokoškolských kvalifikačních prací. K těmto záznamům je připojeno 1 863 funkčních URL do UK repozitáře.

11. 1. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu AUC Geographica (roč. 51, čís. 2).

5. 1. 2017 Excerpce a připojení plných textů časopisu Vojenský geografický obzor (2016, č. 2).

2. 1. 2017 Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 4 450 záznamů a 1 475 plných textů.

 

2016

 

7. 12. 2016 Excerpce a připojení plných textů časopisu Vojenský geografický obzor (roč. 2016, č. 1).

24. 11. 2016 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Geografie : sborník České geografické společnosti. (roč. 2016, č. 3)

3. 11. 2016  Uzavřena licenční smlouva s Českým hydrometeorologickým ústavem ke zpřístupňování plných textů k titulu Meteorologické zprávy.

1. 11. 2016 Dokončena excerpce časopisu Moravian geographical records (roč. 2016, č. 2)

24. 10. 2016 Připojeny plné texty k časopisu Sociologický časopis (roč. 2016, č. 3).

19. 10. 2016 Prezentace Geografické bibliografie E. Novotné na Semináři oborových bibliografií v Praze. Odkaz na prezentaci najdete ZDE.

18. 10. 2016 Od června nově popisujeme skleněné stereoskopické negativy a pozitivy. V databázi je zpracováno přes 1000 grafik.

12. 10. 2016 Byly dodány plné texty článků z titulu Acta onomastica ročníků 55 a 56.

5. 10. 2016 Proběhla jednání se zástupci ÚK UK o možnosti a dalším postupu při exportu analytických záznamů do databáze ANL NK ČR.

4. 10. 2016 Databáze GEOBIBLINE a její rozvoj byly prezentovány na přednášce E. Novotné Digitalizace a archivace (nejen) starých map na PřF UK ve Zlíně.

3. 10. 2016 Na konci září počet záznamů překročil 214 000 bibliografických záznamů. Tento počet se každý den navyšuje.

4. 8. 2016 Importováno 33 nových záznamů do GEOBIBLINE.

28. 6. 2016 Dokončena excerpce a proběhlo připojení plných textů titulů Demografie (roč. 2016, č. 2) a Sociologický časopis (roč. 2016, č. 2).

1. 6. 2016 Proběhla migrace archivních dat databáze (plné texty a připojené objekty) na úložiště CESNET.

24. 5. 2016 Připojeno 99 plných textů z titulů Geograficke rozhledy, Acta Onomastica, Vodní hospodářství a Vojenský geografický obzor.

18. 5. 2016 Proběhla přípravná jednání se SVK v Hradci Králové o spolupráci s databází ANL.

12. 5. 2016 Připojeny plné texty k 50. ročníku časopisu AUC Geographica.

21. 4. 2016 Byla zahájena jednání o uzavření licenční smlouvy s Českým hydrometeorologickým ústavem ke zpřístupňování plných textů k titulu Meteorologické zprávy.

23. 3. 2016 Geografické vyhledávání http://maprank.is.cuni.cz je nově zpřístupněno ze stránek bibliografie. Odkaz se nachází na pravé straně pod ikonou TEMAP.

9. 3. 2016 Excerpce separátů díla prof. V. Švambery do databáze GEOBIBLINE s plnými texty.

11. 2. 2016 Databáze GEOBIBLINE nabízí nové geografické vyhledávání http://maprank.is.cuni.cz, které umožňuje vyhledávání podle oblasti zobrazené na mapě, doby vzniku mapy, měřítka mapy a slov z fulltextového hledání. Formou odkazů jsou zpřístupněny výsledky vyhledávání, které jsou propojeny zpět do katalogu, kde jsou zobrazeny úplné informace o mapě.

 

2015

 

27. 10. 2015 Proběhla prezentace projektu TEMAP a databáze GEOBIBLINE v Bratislavě. NOVOTNÁ, Eva. Zaměřeno na digitalizované kartografické dědictví.

8.-10. 9. 2015 Proběhla prezentace projektu TEMAP a v rámci něho též prezentace databáze GEOBIBLINE. Výstup bude zveřejněn v: NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti, 8.-10. 9. 2015.  Olomouc: SDRUK, 2015. V tisku.

13. 8. 2015  Dne 12. 8. 2015 proběhl první webinář zaměřený na databázi a projekt GEOBIBLINE. Ohlasy účastníků jsou velmi pozitivní. Záznam celého webináře, kterého se zúčastnili knihovníci napříč celou ČR, je možno spustit ZDE.

4. 6. 2015  V časopise Ikaros byl publikován článek o databázi GEOBIBLINE. Mgr. Michaela Alijonov Hametová se v něm kromě základního představení databáze věnuje především rozvoji GEOBIBLINE za posledních 5 let. Článek je dostupný zde: http://ikaros.cz/geograficka-bibliografie-ceske-republiky-online-geobibline

19. 5. 2015  V rámci databáze GEOBIBLINE byla nasazena nová a aktualizovaná podoba generátoru citací (Citace Pro).

2. 3. 2015  Počet bibliografických záznamů v databázi GEOBIBLINE překonal hranici 200 000. (Ke dni 2. 3. 2015 jde o 200 536 bbg. záznamů. Tento počet se každý den navyšuje.)

9. 2. 2015 Databáze GEOBIBLINE je nově přístupná také přes portál elektronických informačních zdrojů UK - bi.cuni.cz .  Nachází se v sekci "Geografie. Geologie. Vědy o zemi (Geofyzika. Meteorologie. Klimatologie)".

30. 1. 2015  K bibliografickým záznamům v databázi jsou nově každý den automaticky připojovány digitalizované objekty z univerzitního repozitáře Digitool http://digitool.cuni.cz/.

5. 1. 2015 Databáze GEOBIBLINE nabízí jako novou přidanou hodnotu zobrazování obálek knih přímo ve svém online katalogu. Obrázky obálek knih jsou přístupné díky projektu http://obalkyknih.cz/ a jejich počet neustále dynamicky roste.

 

2014

 

17. 10. 2014 Do  GEOBIBLINE bylo k bibliografickým záznamům globů z produkce Jana Felkla připojeno dalších 7 2D snímků.

10. 10. 2014 V časopise Geografické rozhledy (tištěná verze i webové stránky) bude nyní pravidelně uveřejňována informace o databázi GEOBIBLINE a o možnosti stažení plných textů časopisu Geografické rozhledy.

26. 5. 2014 GEOBIBLINE byla prostřednictvím posteru představena na konferenci (19th Conference of the Groupe des Cartothécairesve slovinské Lublani

5. 5. 2014 Byly připojeny plné texty prvních tří ročníků Geografických rozhledů. U tohoto časopisu tak máme v databázi GEOBIBLINE kompletně připojeny plné texty (od r. 1991 do r. 2011).

7. 4. 2014  K bibliografickým záznamům globůtelurií a armilární sféry z produkce Jana Felkla a  Josefa Jüttnera bylo připojeno celkem 27 2D snímků.

6. 3. 2014   Problémy se vstupem do databáze. Vážení uživatelé, o problémech se vstupem do databáze z webových stránek Geografické bibliografie víme a pracujeme na jejich odstranění. Pro vstup do báze prosím využijte tento ODKAZ

12. 2. 2014  Připojeny plné texty ke 49. ročníku časopisu Acta onomastica (celkem 49 plných textů).

10. 2. 2014  Uzavřena licenční smlouva s Českým statistickým úřadem ke zpřístupňování plných textů k titulu "Demografie".

 27. 1. 2014  Získány plné texty 20. ročníku Geografických rozhledů z let 2010 / 2011, které jsou již připojeny k bibliografickým záznamům (70 plných textů)  a dostupné prostřednictvím databáze GEOBIBLINE.

8. 1. 2014  Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 10 560 záznamů, 5 485 plných textů a 2 627 URL odkazů. I nadále pokračovala katalogizace 4 profilových periodik (Acta onomastica, Acta Universitatis Carolinae. Geographica, Geografické rozhledy, Geografie: Sborník ČGS). Tím přibylo do databáze 5 nových ročníků a 10 nových čísel.

 

2013

 

18. 12. 2013  Uzavřena licenční smlouva ke zpřístupňování plných textů s Ministerstvem obrany ČR k titulu Vojenský geografický obzor.

19. 11. 2013  Díky rozvoji projektu TEMAP byly během celého roku připojovány další plné texty jako externí odkaz nebo přímo z repozitáře Univerzity Karlovy v Praze. Jejich počet dosáhl čísla 5 663 (24 knih, 6 diplomových prací (Databáze Geobibline obsahuje celkem cca 1 300 plných textů diplomových prací.) , 30 grafik, 5 482 map a 121 rukopisů).

18. 11. 2013  Příspěvek o databázi GEOBIBLINE, který byl prezentován na konferenciKnihovny současnosti, byl zmíněn také v článku AV ČR. Přečíst si jej můžete zde: http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-knihovny-soucasnosti-2013/.

4. 11. 2013  V listopadu dosáhl počet připojených plných textů prof. Karla Kuchaře čísla217. Přes 200 dokumentů je nyní dostupných prostřednictvím databáze GEOBIBLINE online. Zároveň bylo připojeno 8 profesorových map jako odkaz z repozitáře Univerzity Karlovy v Praze.

25. 10. 2013  V říjnu 2013 byla uzavřena licenční smlouva ke zpřístupnění plných textů se Správou Krkonošského národního parku k titulu Opera Corcontica

27. 9. 2013  V září byla uzavřena licenční smlouva ke zpřístupnění plných textů s nakladatelstvím Karolinum k periodiku AUC Geographica.

11. 9.2013  Databáze GEOBIBLINE prezentována na konferenci Knihovny současnosti 2013 v Olomouci. Prezentace se zaměřila především na novinky, které v databázi v posledních letech proběhly. Příspěvek byl zároveň publikován ve sborníku z konference, který je dostupný také online

29. 5. 2013  Připojeny linky na zoomovatelné bohemikální mapy dostupné  z databáze jako externí odkaz nebo přímo z repozitáře Univerzity Karlovy v Praze. V současné chvíli je takto připojeno 4 031 záznamů (20 knih, 6 diplomových prací, 18 grafik, 3 871 map a 116 rukopisů). Přístup je umožněn díky projektu TEMAP.  

18. 2. 2013  Získány plné texty Geografických rozhledů z let 2006-2010, které jsou již připojeny k bibliografickým záznamům (300 plných textů) a dostupné prostřednictvím databáze GEOBIBLINE.

Starší ročníky jsou postupně skenovány a také připojovány k záznamům.

31. 1. 2013  Vyšla Výroční zprávy Knihovny geografie PřF UK za rok 2012. V ní se mimo jiné dozvíte i to, co vše se v roce 2012 podařilo v databázi GEOBIBLINE.

14. 1. 2013  Dokončena retrospektivní katalogizace titulu Geodetický a kartografický obzor, který byl v letech 1913-1939 vydáván pod názvem Zeměměřičský věstník, v letech 1940-1950 pod názvem Zeměměřičský obzor a v letech 1951-1954 pod názvemZeměměřičství.

Celkem bylo zkatalogizováno 1026 článků z let 1913-1954.

 

2012

 

20.12. 2012 publikován článek NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie : nový nástroj pro kartografii. In Z dějin geodézie a kartografie. 16. ŠVEJDA, Antonín (ed.). 1. vyd. Praha : NTM, 2012. S. 127-131. ISBN 978-80-7037-213-5.

3.12. 2012 Dokončena retrospektivní katalogizace časopisu Kartografický přehled, vydávaný od roku 1946 do roku 1960 Státní mapovou sbírkou Československé republiky. Celkem bylo zkatalogizováno 275 článků a připojeno 123 plných textů, jejichž autorem je prof. Karel Kuchař.

1.9. 2012 Článek pro Revue Národní knihovnaStaré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line

1.6. 2012 Publikace v impaktovaném periodiku:

NOVOTNÁ, Eva, Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710

11. 5. 2012 Závěrečná obhajoba projektu na MK ČR.

Výsledky hodnocení: V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.

1.5. 2012 Připojeny linky na 1000 zoomovatelných bohemikálních map dostupných z databáze jako externí odkaz nebo přímo z repozitáře Univerzity Karlovy v Praze. Přístup je umožněn díky rozvoji v projektu TEMAP.

1. 3. 2012 Otestujte v databázi GEOBIBLINE (162 000 dokumentů)demoverzi přepínání stylu citací od Mgr. Martina Krčála z portálu www.citace.com.

Citace geografických dokumentů jsou dostupné nyní ve stylech: ČSN ISO 690; Harvard; Chicago (16th ed.); MLA (7th ed.); NISO/ANSI Z39.29 (2005); Turbian (7th ed.).

 28. 2. 2012 Odevzdána publikační činnost GEOBIBLINE do RIV

 

2011

 

 3. 1 2011 Dokončena excerpce titulu Lidé+země.

17. 1. 2011 Přivázána plné texty titulu Urbanismus a územní rozvoj

31. 1. 2011 Informace o databazi je uvedena v Newsletter European Association of Geographers z ledna 2011

1. 2. 2011 Databáze GEOBIBLINE se stává součástí projektu TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR. Projekt financovaný MK řeší PřF UK ve spolupráci s MZK a MU v Brně. Databáze se bude více specializovat na kartografické dokumenty a rozšíří chronologický záběr.

5. 2. 2011 Zasílání novinek je možné prostřednictvím libovolné RSS čtečky, do níž vložíte odkaz, na který vede oranžová ikonka vpravo dole na každé stránce portálu.

7. 2. 2011 Dokončena excerpce titulu Mezinárodní vztahy.

8. 2. 2011  Plné texty VŠKP UK (vyhledatelné přes katalog OPAC nebo rep. UK) jsou přístupné po přihlášení do repozitáře UK. Čtenáři UK používají ID průkazu a heslo CAS. Čtenáři bez průkazu UK se registrují na stránkách repozitáře. Odpovědi na často kladené dotazy jsou umístěny zde.

8. 2. 2011 Získali jsme plné texty titulu Demografie z let 2004-2010. postupně budou připojeny k bb. záznamům.

15. 2. 2011 Dokončena excerpce titulu Mezinárodní politika. V databázi zpracováno 31 ročníků.

28. 2. 2011 Odevzdání publikační činnosti do RIV. Termín odevzdání na MK je 31. 3. 2011.

1. 3. 2011 Schůzka řešitelů GEOBIBLINE v Brně

18. 3. 2011 Dokončeny korektury importovaných článků titulu Historická geografie

13. 4. 2011 Získány plné texty k titulu Demografie 2004-2010.

16. 5. 2001 Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line předána k posouzení komisi a oponentům. Probíhá certifikační řízení.

8. 6. 2011 Vydána kniha Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE ve vydavatelství VŠCHT

30. 6. 2011 MK ČR vydalo osvědčení č. 2/2011 SOKL o uznání uplatněné Certifikované metodiky "Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line" v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Plný text metodiky je připojen dole na této stránce.

28. 7. 2011 Smlouva o zpřístupnění elektronických dat Sociologického časopisu se Sociologickým ústavem.

1. 8. 2011 Dokončena katalogizace titulu NIKA. Bylo katalogizováno celkem 2655 článků od 1. ročníku (1979) do ročníku 31 (2010).

20. 8. 2011 Dokončeny korektury a věcná katalogizace titulu Meteorologické zprávy.

Katalogizováno 2872 článků od roku 1948 (1. ročník).

5. 9. 2011 Dokončeny úpravy na webových stránkách www.geobibline.cz. Upravena vstupní vyhledávací lišta do databáze.

6. 9. 2011 Smlouva o využití výsledků s MK ČR

30. 9. 2011 Dokončena excerpce časopisu Doprava. 1959-2011 ceklem 3474 článků. Titul byl bohužel v roce 2011 zrušen bez náhrady.

3. 10. 2011 Dokončena excerpce titulu Vodní hospodářství. 1995-2011 celkem 1372 článků.

10. 10. 2011 Plnotextové vyhledávání z připojených objektů v OPACu

25. 10. 2011 Dokončena katalogizace ročníků (29-35) titulu Geodetický a kartografický obzor. Předběžně domluvena s vedením ČÚZK smlouva o plných textech pro databázi GEOBIBLINE.

28.10. 2011 Dokončena katalogizace Geografie : sborník ČGS, ročník 102, dále titulu NIKA (-2011)

3. 11. 2011 Dokončena excerpce titulu Mezinárodní politika rok 2011, titulu Acta onomastica č.1/2010 a titulu Geografické rozhledy (5,6/2010)

11. 11. 2011 Dokončena excerpce Bibliografie prof. V. Švambery.

Bibliografie české literatury geografické v l. 1908, 1909 a 1910 / sestavili V. Švambera a A. Basl. Praha : Geografický ústav České university, 1912. 46 s.

18. 11. 2011 Dokončena článková bibliografie pro rok 2011 titulů: Moderní obec, Moravian geographical reports, National Geographic : ČR, Obec a finance, Sociologický časopis, Statistika, Urbanismus a územní rozvoj, Veřejná správa, Vojenskýgeografický obzor, Země Světa.

21. 11. 2011 Plné texty byly připojeny k titulům Acta Onomastica (2010), Sociologický časopis (5,6/2010), Vodní hospodářství (2008/2010), Urbanismus a územní rozvoj (5,6/2010).

1. 12. 2011 Odevzdán přehled zveřejněných výsledků projektu na Ministerstvo kultury.

 

2010

 

12. 1. 2010 Získání souhlasu Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. se zveřejněním plných textů. Dokončeno přivázání plných texktů článků titulu Moravian Geographical Report (1997-2007) do databáze.

20. 1. 2010 Dohoda s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i.o spolupráci a vzájemném předávání dat z oborových bibliografií.

26. 1. 2010 Převod publikační činnosti Geografické sekce PřF UK konverzí z nového SW UK OBD do SW Aleph a následné korektury.

29. 1. 2010 Odevzdáno hlášeni do CEP.

1. 3. 2010 Porada řešitelů GEOBIBLINE v Geografické knihovně.

8. 3. 2010 Dohoda se Střediskem informačních služeb Českého hydrometeorologického ústavu o vzájemném předávání dat.

9. 4. 2010 Náčelník Geografické služby Armády ČR plk. gšt. Ing. Pavel Skála poskytl souhlas s připojením plných textů titulu Vojenský geografický obzor do databáze

12. 4. 2010 Dohoda s redakcí časopisu Demografie o poskytnutí plných textů do databáze

23. 4. 2010 Odkaz GEOBIBLINE z www KNAV ČR http://www.lib.cas.cz/cs/online-databaze/geobibline-geograficka-bibliografie-cr

30. 4.  2010 Dokončena kompletní nejrozsáhlejší článková bibliografie oborového periodika Geografie : sborník ČGS od roku 1895 do současnosti (včetně všech názvových variant)

28. 5. 2010 Databáze prezentována na konferenci INFORUM a na Geomorfologicke konferenci

29. 5. 2010 Vyroben leták v českém a anglickém jazyce o databázi

31. 5. 2010 Knihovna ZČU harmonizovala bb. záznamy pro VŠKP, při exportu bude zasílán formát DS, bude používáno pole formalizovaných poznámek 502 a bude používáno podpole h s obsahem rukopis.

1. 6. 2010 Mgr. M.  Krcal upravil s kolegy z ÚVT výstup do citace ISO690, přímo v bibliografických záznamech dole.  Jde o zásadní změnu kvality výstupního formátu a pomoc uživatelům. (Funguje pro monografie, články a VŠKP). Baner GEOBIBLINE umístěn na stránkách www.citace.com.

8.6. 2010 Byla dokončena článková bibliografie titulu Geografické rozhledy.

23. 7. 2010 Dokončena článková bibliografie titulu Sociologický časopis od 1. ročníku.

26. 7. 2010 Vytvořen nový odkaz na portále EIZ Masarykovy university: http://library.muni.cz/ezdroje/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=290

21. 9. 2010 Dokončena článková bibliografie titulu Geodetický a kartografický obzor od 1. ročníku do současnosti.

11. 10. 2010 Přednáška a prezentace GEOBIBLINE v rámci "Jinonických pondělků" na ÚISK FF UK. Pořádá Česká informační společnost a ÚISK FF.

29. 10. 2010 Prezentace projektu na www stránkách krakovské univerzity v Polsku.

2. 11. 2010 Nový OPAC pro Geografickou bibliografii ČR online. Zjednodušené vyhledávání, novy design, nové informace.

10. 11. 2010 Dokončena článková bibliografie a připojení plných textů 46 ročníků titulu Opera Corcontica.

18. 11. 2010 Nový design WWW stránek projektu

19. 11. 2010  Prezentace projektu na YouTube a Wikipedia

22. 11. 2010 Připojení plných textů k článkům titulu Sociologický časopis.

23. 11. 2010 Dokončeno přivázání plných textů k titulu Acta Onomastica , 2003+2009

23. 11. 2010 Nový článek o databázi v časopise muni.cz , s. 8.

25. 11. 2010 Dokončena konverze a import článků ze SW ISIS z titulu Historická geografie, 680 záznamů. Záznamy poskytl Historický ústav AV ČR v.v.vi. Budou doplněny autority.

26. 11. 2010 Doplněny plné texty k titulu Moravian geographical reports 2009.

30. 11. 2010 Připojeny dostupné plné texty k titulu Doprava.

3. 12. 2010 Připojení zkušebních náhledů map. Viz přiložený soubor (dole na této stránce) bibliografických záznamů náhledů map. Připojené objekty se nacházejí pod bb. záznamem, který se najde podle názvu nebo systémového čísla. Ukázky Kuchařova globu, mapy Karlštejna, Krkonoš, Prahy nebo dešťopisné mapy z r. 1888.

10. 12. 2010 Importována retrospektivní článková bibliografie titulu Meteorologické zprávy z let 1947-1991.

15. 12. 2010 Prezentace databáze na Sympóziu z dějin geodézie a kartografie v NTM v Praze

16. 12. 2010 Vydáno DVD Geografická bibliografie ČR online. Produkt je postupně distribuován jednotlivým institucím.

29. 12. 2010 Dokončena excerpce titulu Demografie.

 

2009

 

12. 5. 2009 byla spuštěny beta verze webových stránek projektu. URL: http://www.geobibline.cz

13. 5. 2009 K projektu se připojila Vědecká knihovna v Olomouci.

20. 6. 2009 K projektu se připojila Moravská zemská knihovna.

15. 7. 2009 K projektu se připojila Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

7. 9. 2009 K projektu se připojila SVK Plzeňského kraje

8.10. 2009 Databaze GEOBIBLINE byla nominována na cenu MK ČR za významny počin roku 2009.

 URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/pocin.htm

30. 11. 2009 Dokončeno připojování plných textů k článkům titulu Acta onomastica

16.12.2009 Možnost odesílání záznamu ve formátu ISI pro  End Note. EndNote Web je součástí platformy ISI Web of  Knowledge, ze které vede přímý odkaz na nástroj.