• Čeština
  • English

Jste zde

Fulltextová periodika

Acta Universitatis Carolinae : Geographica. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Praha : Karolinum, 1966- . 2x ročně. ISSN 0300-5402. Dostupné 2008- současnost.

Czech Demography. Praha : Český statistický úřad, 2007-. ISSN 1802-7881. Dostupné 2007-2010.

Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : GTA, 1959- . 4x ročně. ISSN 0011-8265. Dostupné 1959-2003. Dostupné 2003-2010. Dostupné 2011- současnost.

Geodetický a kartografický obzor: Recenzovaný odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky [online]. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013- . ISSN 1805-7446. Dostupné 1913- současnost (včetně předchůdců - Zeměměřičského věstníku, 1913-1939, Zeměměřičského obzoru - Zeměměřičství, 1940-1954 a tištěné verze Geodetického a kartografického obzoru, 1955-2012. ISSN 1804-3992). 

Geografické rozhledy: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 1991- . ISSN 1210-3004. Dostupné 1991-2017 (embargo 5 let).

Geografie : sborník České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost, 1982-. ISSN 1212-0014. Dostupné 1980- současnost (včetně předchůdců).

Informace České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost. Vychází 2x ročně. Vychází od roku 1981-. ISSN 1213-1075. Dostupné 2009- současnost.

Kartografický přehled: časopis pro theoretickou i užitou kartografii : orgán Státní mapové sbírky Československé republiky : vych. 10krát ročně. Praha : Státní mapová sbírka Československé republiky, [1946-196-]. 10x ročně. Plné texty připojeny k článkům od K. Kuchaře (124 plných textů)

Mezinárodní politika. Praha : Orbis - Tisková agentura, 1956- . 1x měsíčně. ISSN 0543-7962. Dostupné 2011- současnost

Mezinárodní vztahy. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966- . 4x ročně. ISSN 0323-1844. Dostupné 1966-1969, 1992-současnost.

Miscellanea geographica internetica. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [1993-]. Vychází nepravidelně. ISSN 1213-7901. 

Moravian Geographical Reports. Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- . 2x ročně. ISSN 1210-8812. Dostupné 1993- současnost

Opera corcontica. Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 1964-. ISSN 0139-925X. Dostupné 1964- současnost.

Sociologický časopis. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965-. 4x ročně. ISSN 0038-0288. Dostupné 1965-1969, 1995- současnost.

Statistika. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965- . 4x ročně. ISSN 0038-0288. Dostupné 2011- současnost.

Urbanismus a územní rozvoj. Brno : Ústav územního rozvoje, 1998- . ISSN 1212-0855. Dostupné 2005- současnost. Půl roku embargo.

Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí. Praha : Vodní hospodářství, 1995- . ISSN 1211-0760. Dostupnost 2008- současnost.

Vojenský geografický obzor : sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický ústav. Praha : Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie, 2001- . 2x ročně. ISSN 1214-3707. Dostupné 1954- současnost.