• Čeština
  • English

Jste zde

Novinky v databázi

ROK 2024

3.6.2024 do databáze přibylo během května 49 nových záznamů.

2.5.2024 do databáze přibylo během dubna 9 nových záznamů.

15.4.2024 do databáze přibylo během března 46 nových záznamů.

1.3.2024 do databáze přibylo během února 190 nových záznamů. 

1.2.2024 do databáze přibylo během ledna 143 nových záznamů. 

2.1.2024 do databáze přibylo během prosince 17 nových záznamů.

 

 

ROK 2023

4.12.2023 do databáze přibylo během listopadu 98 nových záznamů.

1.11.2023 do databáze přibylo během října 132 nových záznamů.

2.10.2023 do databáze přibylo během září 88 nových záznamů.

1.9.2023 do databáze přibylo během srpna 82 nových záznamů.

24.8.2023 Databáze GEOBIBLINE se stala primárním zdrojem nové oborové brány Geo.knihovny.cz. Databáze byla obohacena o oborově příbuzná data z ostatních zdrojů zapojených do portálu Knihovny.cz, takže je nyní možné prohledávat přes 316 tisíc záznamů.

2.8.2023 U následujících periodik jsou opět dostupné plné texty článků (v závorce dostupné ročníky): Acta onomastica (1995-), Acta Universitatis Carolinae. Geographica (2008-), Demografie (2003-), Geodetický a kartografický obzor (1955-), Geografické rozhledy (1991-2017), Geografie. Sborník České geografické společnosti (1971-), Meteorologické zprávy (1992-), Mezinárodní politika (2004-), Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations (2004-), Moravian Geographical Reports (1993-), Opera Corcontica (1964-2021), Sociologický časopis (1965-1969, 1995-2022), Statistika (2011-), Urbanismus a územní rozvoj (1998-2022), Vodní hospodářství (2008-), Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (1999-) a Vojenský topografický obzor (předchůdce Vojenského geografického obzoru, 1995-2002).

1.8.2023 do databáze přibylo během července 44 nových záznamů.

3.7.2023 do databáze přibylo během června 105 nových záznamů.

1.6.2023 do databáze přibylo během května 109 nových záznamů.

5.5.2023 do databáze přibylo během dubna 269 nových záznamů.

3.5.2023 Dokončena excerpce časopisu Geografické rozhledy (2019-20/5, 2020-21/1+2 a 2021-22/1+2).

3.4.2023 do databáze přibylo během března 123 nových záznamů.

1.3.2023 do databáze přibylo během února 118 nových záznamů.

15.2.2023 za rok 2022 zaznamenaly webové stránky Geobibline.cz celkem 13 359 návštěv a 123 546 hitů.

1.2.2023 do databáze přibylo během ledna 177 nových záznamů.

2.1.2023 do databáze přibylo během prosince 56 nových záznamů.

ROK 2022

2.12.2022 do databáze přibylo během listopadu 331 nových záznamů.

1.11.2022 do databáze přibylo během října 125 nových záznamů.

3.10.2022 do databáze přibylo během září 61 nových záznamů.

19.9.2022 Univerzita Karlova uzavřela s Moravskou zemskou knihovnou smlouvu o poskytování dat, což znamená, že oborová brána Geografická bibliografie ČR online bude přístupná i prostřednictvím portálu Knihovny.cz a databáze bude doplněna o bibliografické záznamy dalších 19 knihoven, které na projektu dříve spolupracovaly.

7.9.2022 Informace pro uživatele – připojené plné texty článků naleznete v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy (D-Space), připojené objekty zdigitalizovaných map naleznete v systému Kramerius (Digitalizace Univerzity Karlovy). Bohužel se nezobrazují správně citace dokumentů - na opravě spolupracujeme s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy.

1.9.2022 do databáze přibylo během srpna 27 nových záznamů.

10.8.2022 do databáze přibylo během července 31 nových záznamů.

2.7.2022 do databáze přibylo během června 393 nových záznamů.

1.6.2022 do databáze přibylo během května 247 nových záznamů.

31.5.2022 Dokončena excerpce časopisů Geografie : sborník České geografické společnosti (2022/1), Informace České geografické společnosti (2021/1+2 a 2022/1) a Demografie (2021/2+3+4 a 2022/1).

15.4.2022 Dokončena excerpce časopisů Geografie : sborník České geografické společnosti (2021/2+3+4) a AUC Geographica (2021/1+2).

4.4.2022 do databáze přibylo od počátku roku 111 nových záznamů

ROK 2021

25.11.2021 byla ukončena excerpce článků z následujících časopisů: Acta Onomastica, Meteorologické zprávy, Opera Concortica a Sociologický časopis. Jednotlivá čísla jsou přístupná na webu daného periodika.

2.11.2021 Databáze GEOBIBLINE je již od října opět funkční v programu ALMA! 

12.7.2021 Knihovny Univerzity Karlovy přecházejí v létě 2021 na nový knihovní software Alma, kvůli ostré migraci dat z dosavadního systému bude tedy databáze GEOBIBLINE v období 12.8. - 30.9.2021 zcela nepřístupná!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4.8.2021 Ústřední knihovna PřF MU v Brně importovala během července do databáze 136 záznamů.

8.7.2021 Ústřední knihovna PřF MU v Brně importovala během června do databáze 97 záznamů.

3.5.2021 Dokončena excerpce časopisů Demografie (2021/1, včetně plných textů) a Geografie : sborník České geografické společnosti (2021/1, včetně plných textů) a Vodní hospodářství (ročníky 2016 a 2017, bez plných textů)

1.4.2021 Připojeny plné texty časopisů AUC Geographica (2020), Demografie (2019/3+4, 2020), Geografie : sborník České geografické společnosti (2020), Informace České geografické společnosti (2020), Moravian Geographical Reports (2019), Vojenský geografický obzor (2019/2, 2020/1+2), Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2019/4+5+6, 2020)

30.3.2021 Dokončena excerpce časopisů Demografie (2019/3+4, 2020/1+2+3+4, včetně plných textů), Země světa (2015)

4.3.2021 Ústřední knihovna PřF MU v Brně importovala během ledna a února do databáze 220 záznamů.

1.3.2021 Dokončena excerpce časopisů Acta Onomastica  (2017, 2018 a 2020), National Geographic Česko (2020), Geografie : sborník České geografické společnosti (2020/2+3+4), AUC Geographica (2008 a 2020), Informace České geografické společnosti (2020), Moravian Geographical Reports (2019/2+3+4, 2020/1+2+3+4), Vojenský geografický obzor (2019/2, 2020/1+2), Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2019/4+5+6, 2020) a Země světa (2017, 2018, 2019, 2020)

11.1.2021 Moravská zemská knihovna importovala do databáze 837 nových záznamů.

ROK 2020

25. 7. 2020 Dokončená excerpce časopisů Geografie : sborník České geografické společnosti (2019/3-4, 2020/1),  Acta Onomastica (2016, 2019)

30.6. 2020 Dokončená excerpce časopisu Geografické rozhledy (2019-2020/1)

ROK 2019

22.10. 2019 Dokončená excerpce časopisu Vojenský geografický obzor (2019, č.2).

22. 8. 2019 Dokončená excerpce časopisů Geodetický a kartografický obzor (2013/7-12, 2014/8), Moderní obec (2019/8).

22. 7. 2019 Dokončená excerpce časopisů Geografické rozhledy (2018-2019/5), Geografie : sborník České geografické společnosti (2019/2).

19. 7. 2019 Připojení plných textů časopisu Moravian geographical reports (2018/1-4).

19.7. 2019. Dokončená excerpce časopisů Moderní obec (2019/7), AUC Geographica (2018, č. 1), Vojenský geografický obzor (2019/1), Geodetický a kartografický obzor (2013/1-7).

21. 6. 2019 Připojení 64 plných textů časopisu Acta Onomastica (2012, 2013). Excerpce časopisů Urbanismus a územní rozvoj (2019, č. 2) Moderní obec  (2019, č. 6), Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2019, č. 3), Geotechnika (2018, č. 1).

23. 5. 2019 Excerpce a připojení plných textů časopisů Demografie (2019. č. 1), Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2018, roč. 60, č. 6 a 2019, roč. 61, č. 1-2), AUC Geographica (2018, č. 2), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 4 a 2019, č. 1).

22.5. 2019 Dokončená excerpce časopisů National Geographic Česko (2019, č. 4-5), Moderní obec (2018, č. 9-12, 2019, 1-5), Urbanismus a územní rozvoj (2019, č. 1), Vojenský geografický obzor (2019, č. 1).

5. 4. 2019 Dokončená excerpce časopisů National Geographic Česko (2018, č. 12, 2019, č. 1-3), Moravian geographical reports (2018, č. 4, 2019, č. 1).

29. 3. 2019 Moravská zemská knihovna importovala do databáze 359 nových záznamů.

28. 2. 2019 Připojené plné texty časopisu Sociologický časopis (2018, č. 3-5).

1. 2. 2019  V databázi je aktuálně 223 056 bb. záznamů, 21 206 dig. objektů a 33 787 připojených funkčních URL adres. 

ROK 2018

5. 12. 2018 Připojeny plné texty k časopisu Meteorologické zprávy z roku 2015.

18.10. 2018 Dokončená excerpce časopisů Moderní obec (roč. 2018, č. 6-8), National Geographic Česko (2018, č. 8-10), Moravian geographical reports ( 2018, č. 3), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 3), Informace České geografické společnosti (2018, č. 2). Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2018, roč. 60, č. 1-5. 2017, roč. 59. č. 1-6, 2016, roč. 58, č. 1)

16. 8. 2018  Dokončena excerpce časopisů Urbanismus a územní rozvoj (roč. 18, č.1-6), Moravian geographical reports (roč. 26, č. 2), National Geographic Česko (2018, č. 5-7), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 2).

5. 6. 2018 Knihovna geografie jako první z knihoven UK exportovala data do databáze ANL (analytický popis) NK ČR více než 25 000 bibliografických záznamů, zde originálně vytvořených. Knihovna geografie dodala do databáze výběrově zpracované články z českých časopisů a také plné texty. Projekt probíhal ve spolupráci s Mgr. Danielem Kindlem z Národní knihovny. Importům předcházela oprava a prověření jednotlivých záznamů. Díky spolupráci a technické podpoře J. Siváka z Ústřední knihovny UK, se mohly odladit chyby v záznamech. Během několika měsíců usilovné práce byly zkontrolovány a opraveny nesrovnalosti v záznamech. Po časově náročných kontrolách se povedlo v 5 importech poslat 25 308 souborů databáze ANL. Z toho 25 074 článků ze seriálů a v menší míře kapitoly z monografií 234. Databáze ANL je zpřístupňována na webových stránkách Národní knihovny.

1. 6. 2018 V databázi GEOBIBLINE je ke dni 1. 6. 2018  220 401 bbg. záznamů a 20 789 připojených digitalních objektů. Tento počet se každý den navyšuje.

30. 5. 2018 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulů AUC Geographica (roč. 52, čís. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 61, č. 1). Dokončená excerpce titulů Moderní obec (roč. 2017, č. 8-10, roč. 2018, č. 1-5), Urbanismus a územní rozvoj (roč. 16-17, č. 1-6).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce titulů Informace České geografické společnosti (roč. 37, č. 1), National Geographic Česko (roč. 2018, č. 1-4), Moravian geographical reports (2018, č. 1), Moderní obec (roč. 2018, č. 1).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce a připojení plných textů titulů Demografie (roč. 59, č. 4), (roč. 60, č. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 60, č. 2), Geografie : sborník České geografické společnosti (roč. 2017, č. 4), (roč. 2018, č. 1).

13. 4. 2018 Uzavřena licenční smlouva o poskytování a zpřístupňování dat s Výzkumným ústavem vodohospodářským  T. G. Masaryka. Excerpce a připojení plných textů časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

13. 2. 2018 Připojené plné texty časopisu Geografické rozhledy (roč. 25, č.1-3)

1. 2. 2018 Připojené plné texty časopisů  Moravian geographical reports (roč. 22-24) a Sociologický časopis (roč. 53, č. 5).

3. 1. 2018 Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 3 103 bibliografických záznamů a 1 602 plných textů. V databázi je aktuálně 219 007 bb. záznamů, 20 462 dig. objektů a 32 872 připojených funkčních URL adres. 

 

 

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Ukazky bbz s nahledy map.doc28.5 KB
PDF icon Metodika GEOBIBLINE.pdf1.08 MB