• Čeština
  • English

Jste zde

Novinky v databázi

ROK 2019

28. 2. 2019 Připojené plné texty časopisu Sociologický časopis (2018, č. 3-5).

1. 2. 2019  V databázi je aktuálně 223 056 bb. záznamů, 21 206 dig. objektů a 33 787 připojených funkčních URL adres. 

ROK 2018

5. 12. 2018 Připojeny plné texty k časopisu Meteorologické zprávy z roku 2015.

18.10. 2018 Dokončená excerpce časopisů Moderní obec (roč. 2018, č. 6-8), National Geographic Česko (2018, č. 8-10), Moravian geographical reports ( 2018, č. 3), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 3), Informace České geografické společnosti (2018, č. 2). Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (2018, roč. 60, č. 1-5. 2017, roč. 59. č. 1-6, 2016, roč. 58, č. 1)

16. 8. 2018  Dokončena excerpce časopisů Urbanismus a územní rozvoj (roč. 18, č.1-6), Moravian geographical reports (roč. 26, č. 2), National Geographic Česko (2018, č. 5-7), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 2).

5. 6. 2018 Knihovna geografie jako první z knihoven UK exportovala data do databáze ANL (analytický popis) NK ČR více než 25 000 bibliografických záznamů, zde originálně vytvořených. Knihovna geografie dodala do databáze výběrově zpracované články z českých časopisů a také plné texty. Projekt probíhal ve spolupráci s Mgr. Danielem Kindlem z Národní knihovny. Importům předcházela oprava a prověření jednotlivých záznamů. Díky spolupráci a technické podpoře J. Siváka z Ústřední knihovny UK, se mohly odladit chyby v záznamech. Během několika měsíců usilovné práce byly zkontrolovány a opraveny nesrovnalosti v záznamech. Po časově náročných kontrolách se povedlo v 5 importech poslat 25 308 souborů databáze ANL. Z toho 25 074 článků ze seriálů a v menší míře kapitoly z monografií 234. Databáze ANL je zpřístupňována na webových stránkách Národní knihovny.

1. 6. 2018 V databázi GEOBIBLINE je ke dni 1. 6. 2018  220 401 bbg. záznamů a 20 789 připojených digitalních objektů. Tento počet se každý den navyšuje.

30. 5. 2018 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulů AUC Geographica (roč. 52, čís. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 61, č. 1). Dokončená excerpce titulů Moderní obec (roč. 2017, č. 8-10, roč. 2018, č. 1-5), Urbanismus a územní rozvoj (roč. 16-17, č. 1-6).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce titulů Informace České geografické společnosti (roč. 37, č. 1), National Geographic Česko (roč. 2018, č. 1-4), Moravian geographical reports (2018, č. 1), Moderní obec (roč. 2018, č. 1).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce a připojení plných textů titulů Demografie (roč. 59, č. 4), (roč. 60, č. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 60, č. 2), Geografie : sborník České geografické společnosti (roč. 2017, č. 4), (roč. 2018, č. 1).

13. 4. 2018 Uzavřena licenční smlouva o poskytování a zpřístupňování dat s Výzkumným ústavem vodohospodářským  T. G. Masaryka. Excerpce a připojení plných textů časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

13. 2. 2018 Připojené plné texty časopisu Geografické rozhledy (roč. 25, č.1-3)

1. 2. 2018 Připojené plné texty časopisů  Moravian geographical reports (roč. 22-24) a Sociologický časopis (roč. 53, č. 5).

3. 1. 2018 Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 3 103 bibliografických záznamů a 1 602 plných textů. V databázi je aktuálně 219 007 bb. záznamů, 20 462 dig. objektů a 32 872 připojených funkčních URL adres. 

 

Archív novinek

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Ukazky bbz s nahledy map.doc28.5 KB
PDF icon Metodika GEOBIBLINE.pdf1.08 MB