• Čeština
  • English

Základní informace o projektu

 

Databáze Geografická bibliografie ČR online

Projekt MK ČR DC08P02OUK001 - Geografická bibliografie ČR online

 

Vydává:

Knihovna geografie PřF UK v Praze, Knihovna PřF MU v Brně, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK

Sigly institucí:

ABD063, BOD004, ULD001, ABA007, ABA001

Retrospektiva:

1450 - současnost (2022)

Aktualizace:

denně

Typ databáze:

bibliografická s abstrakty (výběrově připojeny fulltexty)

Počet záznamů:

233 921 (k 1.8.2022) 

Počet digitálních objektů   interně (ADAM):

20 061 (k 2.2.2021) 

Počet funkčních linků s URL adresami připojených k bb.  záznamům externě (DTL + SIS + externí URL):

35 997 (k 13.1.2021)

Roční přírůstek:

cca 1 000

Dostupnost:

Internet

URL:

https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=420CKIS_INST:GEOBIB&lang=cs

Typy dokumentů:

knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce, audiovizuální  dokumenty, rukopisy a staré tisky, grafiky

Obsah:

teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie

Jazyky dokumentů:

93% cze, 4% eng, 2% ger, 1% spa, fre, rus

Charakteristika:

 

Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik) a URL adresy plných textů. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

 

 

Spolupracující instituce

Ústřední knihovna UK
Mapová sbírka PřF UK - ABD065

 

PřílohaVelikost
PDF icon Statistika_kveten_2021.pdf231.23 KB