• Čeština
  • English

Jste zde

Účastníci a spolupracovníci

Řešitel projektu:
PhDr. et Mgr. Eva Novotná, PřF UK

 

Další řešitelé: 

Mgr. Věra Eliášová (Anthová), PřF MU; RNDr. Vladimír Herber, CSc., PřF MU; Mgr. Pavel Raška, UJEP

 

Plné texty článků poskytly:

Česká geografická společnost (Geografie: sborník České geografické společnosti, Geografické rozhledy)

Český úřad zeměměřický a katastrální (Geodetický a kartografický obzor)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (Sociologický časopis)

Správa Krkonošského národního parku (Opera Corcontica)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. (Acta onomastica)

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (Moravian Geographical Reports)

Geografická služba AČR (Vojenský geografický obzor)

Český hydrometeorologický ústav (Meteorologické zprávy)

Český statistický úřad (Demografie)

 

Technická podpora, SW Alma:
PhDr. Iva Příbramská, ÚVT UK; Jaro Sivák, ÚVT UK; RNDr. Vladimír Pávek, ÚVT UK;  Mgr. Jan Popelka, ÚVT UK

 

WWW a technická podpora:
Mgr. Pavel Dubský, Ph.D., PřF UK

 

Technická podpora, AV:
Mgr. Zdeňka Chmelařová, KNAV ČR; Mgr. Marek Šimáček, KNAV ČR

 

Technická podpora, MU:

PhDr. Hana Vochozková, RNDr. Miroslav Bartošek CSc.

 

Na projektu dále spolupracovali:

PhDr. Ivo Brožek, UJEP; Mgr. Pavlína Doležalová, SVKPK;  PhDr. Václava Horčáková, HIÚ AV ČR;

Mgr. Daniel Kindl, NK ČR;  Miloslava Konopáčová, ČHÚ; Marcela Sedláková, ZČU; Ing. Martin Vojnar, VKOL;

Mgr. Martin Krčál DiS., FSV MU; Mgr. Taťána Škarková, MU; Ing. Petr Žabička, MZK; Ing. Věra Mynářová, MZK; Petra Niederlová, DERS;

 

Autorka loga:

MgA. Denisa Cirmaciová