• Čeština
  • English

You are here

Fulltext Journals

 

Acta onomastica. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995] - . ISSN 1211-4413. Available 1995- present (5 years embargo).

Acta Universitatis Carolinae : Geographica. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Praha : Karolinum, 1966- . 2x ročně. ISSN 0300-5402. Available 1999- present.

Czech Demography. Praha : Český statistický úřad, 2007-. ISSN 1802-7881. Available 2007-2010.

Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : GTA, 1959- . 4x ročně. ISSN 0011-8265. Available 1959-2010. Available 2003-2010. Available 2011- present.

Doprava : čtvrtletní odborná ekonomicko-technická dopravní revue. Praha : Centrum dopravního výzkumu, 1959-2010. Available 2003-2010.

Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Praha : Vesmír, 1955- . ISSN 0016-7096. Available 1955-2011.

Geodetický a kartografický obzor: Recenzovaný odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky [online]. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013- [cit. 2013-01-07]. ISSN 1805-7446. Available from: http://egako.eu/ 

Geografické rozhledy: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Česká geografická společnost. Praha: Česká geografická společnost, 1991- . ISSN 1210-3004. Available 1999-2010 (2 years embargo)

Geografie : sborník České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost, 1982-. ISSN 1212-0014. Available 4/2008- present.

Kartografický přehled: časopis pro theoretickou i užitou kartografii : orgán Státní mapové sbírky Československé republiky : vych. 10krát ročně. Praha : Státní mapová sbírka Československé republiky, [1946-196-]. 10x ročně. Full texts are attached to the articles from K. Kuchar (124 full texts).

Mezinárodní politika. Praha : Orbis - Tisková agentura, 1956- . 1x měsíčně. ISSN 0543-7962. Available 2000- present. 

Mezinárodní vztahy. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966- . 4x ročně. ISSN 0323-1844. Available 2002- present. 

Miscellanea geographica internetica. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [1993-]. Vychází nepravidelně. ISSN 1213-7901. 

Moravian Geographical Reports. Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- . 2x ročně. ISSN 1210-8812. Available 1993- present. 

Obec a finance odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. Praha : Triada, 1996- . 5x ročně. ISSN 1211-4189. Available 2008- present.

Opera corcontica. Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 1964-. ISSN 0139-925X. Available 1964- present.

Sociologický časopis. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965-. 4x ročně. ISSN 0038-0288. Available 1965-1969, 1993- present.

Statistika. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965- . 4x ročně. ISSN 0038-0288. Available 2011- present.

Urbanismus a územní rozvoj. Brno : Ústav územního rozvoje, 1998- . ISSN 1212-0855. Available 1999- present. 

Veřejná správa. Praha : MV ČR, 1998- .  1x 14 dní. ISSN 1213-6581. Available 1998-2008.

Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředíPraha : Vodní hospodářství, 1995- . ISSN 1211-0760. Available 2008- present.

Vojenský geografický obzor : sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický ústav. Praha : Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie, 2001- . 2x ročně. ISSN 1214-3707. Available 2009- present.