• Čeština
  • English

You are here

Publications

Featured publications

NOVOTNÁ, Eva...a kolektiv. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha : VŠCHT, 2011. 152 s. : il. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné též z WWW: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-773-6/anotace/.

NOVOTNÁ, Eva. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. :il. Dostupný též z WWW: http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf.

2019

ALIJONOV Hametová, Michaela - Eva NOVOTNÁ. Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL. In: ProInflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. 34-56. ISSN 1804-2406. Dostupné též http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4

2017

KAVANOVÁ, OlgaNové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. In: Ikaros [online]. 2017, roč. 21, č.  6 [cit. 2017-08-22]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke....

NOVOTNÁ, Eva. Czech portals for visualisation of Cartographic culture heritage. In Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, 26-28 April 2017, edited by Evangelos Livieratos, 196-203. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2017.

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In: HOLANOVÁ, Markéta Ř. Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, 2017, s. 180-197. ISBN 978-80-88069-46-1.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka v proměnách času. In: NOVOTNÁ, Eva. Poklady Mapové sbírky. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2016. S. 4-15. ISBN 978-80-246-3537-8.

NOVOTNÁ, Eva a Olga Kavanová (ed.). Výroční zpráva 2016: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

2016

FLAŠAROVÁ, Kristýna - NOVOTNÁ, Eva. Geobibline : Geografická bibliografie ČR online. Poster. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: LIVIERATOS, Evangelos. Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference Proceedings 2016. 1 vyd. Thessaloniki: International Cartographic Association, 2016, s. 114-123. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Johann C. Criginger a jeho mapa Čech. přednáška. Jáchymov, 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: HOREJŠOVÁ, Martina. Knihovny současnosti 2016. 1 vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016, s. 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. přednáška. Zlín, 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie. přednáška. Praha, 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Čteme profesora Švamberu. přednáška. Praha, 2016.

NOVOTNÁ, Eva - VELINSKÝ, Frederik. Geograf Václav Švambera, znalec Konga. rozhlasová přednáška. Praha, 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Bloody borders. Forum, 2016, Neuveden (1), 46-47. ISSN 1211-1732.

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. e - Perimetron [online], 2016, 11 (4), 150-159. ISSN 1790-3769.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení jako záchrana paměti : Maltsko-česká putovní výstava Siege maps : keeping memory safe. Zeměměřič, 2016, 23 (6), 18-20. ISSN 1211-488X.

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. Přírodovědci.cz, 2016, 5 (1), 7-7. ISSN 1805-5591.

NOVOTNÁ, Eva. Profesor Václav Švambera a životní prostředí. Ochrana přírody, 2016, 71 (2), IX-X. ISSN 1210-258X.

SCICLUNA, Bernadine - NOVOTNÁ, Eva - FENCLOVÁ, Lada. Siege Maps: Keeping Memory Safe. výstava. Praha, 2016.

2015

NOVOTNÁ, Eva. Zpřístupnění kartografických materiálů a další výsledky projektu TEMAP: PřF UK v Praze. In: 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, Praha, 2.-3. 12. 2015. Dostupné též z WWW: https://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Novotna_Eva.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Zaměřeno na digitalizované kartografické dědictví. Konferenční prezentace. In: Informacne interakce 2015, Bratislava 27. 10. 2015.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti, 8.-10. 9. 2015.  Olomouc: SDRUK, 2015.

HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 5 [cit. 2015-06-08]. urn:nbn:cz:ik-17510. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Corfu, 27-29 May 2015 [CD-ROM]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. Nestránkováno.

2014

HAMETOVÁ, Michaela. Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy. 2014, roč. 23, č. 5, s. 18.

NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la información. 2014, roč. 23, č. 2, s. 195-203.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Certifikovaná metodika. 2014.

NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics FCE CTU. 2014, roč. 13, č. 1, s. 5-10.

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISSN 0139-9810. (V tisku.)

NOVOTNÁ, Eva. Metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Certifikovaná metodika. 2014.

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: ŠVEJDA, Antonín. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISSN 0139-9810. (V tisku.)

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. Praha : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59.

2013

NOVOTNÁ, Eva. Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi Geobibline. Acta onomastica. 2013, roč. 54, č. 1. ISSN 1211-4413. V tisku. 

MELICHOVÁ, Tereza a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Konference "Knihovny současnosti 2013. Informace [online]. 2013, no. 3 [cit. 2013-11-18]. Available from WWW: http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-knihovny-soucasnosti-2013/.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2013-10-07]. Available from WWW: <https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/773>. ISSN 1804-2406.

MORONGOVÁ, Václava a Helena ŠIMÁNOVÁ. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Knihovny současnosti 2013 : sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci / [sestavili Lenka Juračková a Jiří Mika]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013, s. 126-131. ISBN 978-80-86249-68-1. Available online from WWW: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna - knihovnická revue [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 5-27. ISSN 1801-3252. Available online from WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13105.htm

2012

NOVOTNÁ, Eva. Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710.

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie: nový nástroj pro kartografii. In: Z dějin geodézie a kartografie. ŠVEJDA, Antonín (ed.). 1. vyd. Praha: NTM, 2012. S. 127-131. ISBN 978-80-7037-213-5.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP: a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). e-Perimetron. 2012, vol. 7, no. 4, s. [182-194]. Dostupný z WWW: http://www.e-perimetron.org/Vol_7_4/Novotna.pdf. ISSN 1790-3769.  

NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. Roč. 22 (2012), č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004. 

2011

ELIÁŠOVÁ, Věra a Eva NOVOTNÁ. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupný z WWW: http://pro.inflow.cz/geograficka-bibliografie-cr-online.

NOVOTNÁ, Eva...a kolektiv. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha : VŠCHT, 2011. 152 s. : il. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné též z WWW: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-773-6/anotace/.

NOVOTNÁ, Eva. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. :il. Dostupný též z WWW: http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf.

NOVOTNÁ, Eva. Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: šance pro oživení Mapové sbírky PřF UK. I-FORUM[online]. Praha: UK, 2011 [cit. 2011-03-02]. Dostupný z WWW: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10507.html. ISSN 1214-5726.

2010

FOJTŮ, M. Geografům pomáhá speciální bibliografická databáze. Muni.cz: měsíčník Masyrykovy univerzity [online]. 2010, lisotpad [cit. 2010-11-22].

GEOBIBLINE [elektronický zdroj] : geografická bibliografie ČR online : the Czech Geographical Bibliography Online. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. 1 elektronický optický disk (DVD) : barev. ; 12 cm. ISBN 978-80-7444-002-1.

NOVOTNÁ, E. Databáze GEOBIBLINE a Vojenský geografický obzor. Vojenský geografický obzor. 2010, roč. 56, č. 2, s. 23-26. ISSN 1214-3707.

NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Databáze Geografická bibliografie ČR online. In: INFORUM 2010: prezentace z konference [online]. Praha : Albertina icome, 2010 [cit. 2010-05-28]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/sbornik/2010/56.

NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE. Geografická bibliografie ČR online. In: Jinonické informační pondělkyprezentace k přednášce ze dne 11. 10. 2010 [online]. Praha : ÚISK, 2010 [cit. 2010-10-28]. Dostupný z WWW: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=14621.

NOVOTNÁ, E. Geographical bibliography of the Czech Republic online. In: INFORUM: sborník z konference [online]. Praha: Albertina icome, 2010 [cit. 2010-06-08]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/pdf/2010/novotna-eva-1.pdf. ISSN 1801-2213.

NOVOTNÁ, E. Moravian geographical reports in the GEOBIBLINE database. Moravian geographical reports. 2010, roč. 18, č. 4, s. 63-64. ISSN 1210-8812.

NOVOTNÁ, E. Sborník České společnosti zeměvědné a jeho následovníci v databázi GEOBIBLINE.  Informace ČGS. 2010, roč. 29, č.  2, s. 41-46. ISSN 1213-1075.

NOVOTNÁ, E., KŘÍŽOVÁ, L. Database GEOBIBLINE as a support of geomorphological researches. In: Geomorfologický sborník, 9: 11. mezinárodní konference: stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13. 5. 2010. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. S. 88. ISBN 978-80-86561-32-5.

2009

NOVOTNÁ, E. Acta onomastica v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica. 2009, roč. 51, č. 2.  ISSN 1211-4413.

NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In: Knihovny současnosti 2009: prezentace z konference [online]. Brno : SDRUK, 2009 [cit. 2009-07-15]. Dostupný z WWW: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2009-7-177.pdf.

NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In: Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.

NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW:http://www.ikaros.cz/node/5373. URN-NBN:cz-ik5373. ISSN 1212-5075.

NOVOTNÁ, E. Geografická bibliografie ČR. Česká geografická společnost [online]. Praha : ČGS, 2009 [cit. 2009-07-23]. Dostupný z WWW: http://geography.cz/2009/07/geograficka-bibliografie-cr/.

NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. : il. (některé barev.). ISBN 978-80-86561-42-4 (brož.).

RAŠKA, P. Geografická bibliografie Česka on-line. Zivotne prostredie. 2009, s. 189-190.

VACEK, J. Informační podpora geografie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 2009-11-02]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/5790. URN-NBN:cz-ik5790. ISSN 1212-5075.

Thesis

ZOBAČOVÁ, D. Obrazové informace v geografických časopisech 1. pol. 20. století. Praha, 2009. 96 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Eva Novotná.

 

AttachmentSize
PDF icon letak_geobibline_en4.pdf1.97 MB