• Čeština
  • English

You are here

Excerpted Journals

 
JOURNALS

1. Acta onomastica. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]- . ISSN 1211-4413.

Excerpted from: 1995-2020 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1995-2013. Available at: ujc.avcr.cz

Journal from ERICH, CEEOL databases

 

2. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Praha : Karolinum, 1966- . 2 times a year. ISSN 0300-5402.

Excerpted from: 1966-2004 (Bibliographie géographique international-printed); 1969-2004 (GEODOC); 1996-1998 (National Library of the Czech Republic); 1966-2022/2 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1999-2019 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (2008- present).

 Journal from SCOPUS database

 

3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : GTA, 1959- . 4 times a year. ISSN 0011-8265.

Excerpted from: 1959-2022/4 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2004-2021/1 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1959-20032003-20102011- present).

 

4. Doprava: čtvrtletní odborná ekonomicko-technická dopravní revue. Praha : Centrum dopravního výzkumu, 1959-2010. ISSN 0012-5520.

Excerpted from: 1959-2010 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 2010.

 
5. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1964-1985.

Excerpted from: 1964-1985 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1985.

 

6. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographica. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001.

Excerpted from: 2001 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. 

 

7. Geodetický a kartografický obzor : Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.  Praha : Vesmír, 1955- . ISSN 0016-7096.

Excerpted from: 1955-2015 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1955-1979, 2003- 2012 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1913-2021).

Publishing of the printed version was terminated in 2012. From 2013 the journal is available only in online version. Previous name: ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK, 1913-1939,  ZEMĚMĚRIČSKÝ OBZOR - ZEMĚŘICTVÍ, 1940-1954. ISSN 1804-3992.

 

8. Geodetický a kartografický obzor : Recenzovaný odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky [online]. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013- . ISSN 1805-7446. Available at: http://egako.eu/.

 

9. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Česká geografická společnost. Praha : Česká geografická společnost, 1991- . 5 times a year. ISSN 1210-3004.

Excerpted from1991/1992-2019/2020 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1994/1995 - 2015/2016 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1991-2017, 5 year embargo).

Impacted peer-reviewed journal 

 

10. Geografie : sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1996- . 4 times a year. ISSN 1212-0014. ISSN 1210-115X (chyb.).

Excerpted from1996-2023/1 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1996-2021/1 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1970- present - including predecessors).

Journal from ISI database

 

11. Geografie. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra geografie. Brno : Masarykova univerzita, 1967-1999.

Excerpted from: 1993-1998 (National Library of the Czech Republic)

Online access in the Czech republic: database: ANL NK

The publishing was terminated in 1999.

 

12. Historická geografie. Praha : Historický ústav ČSAV, 1968- . Vychází nepravidelně. ISSN 0323-0988.

Excerpted from: 1968-1998 retrospective cataloguing, 1999-2013/1 analytical bibliography (GEOBIBLINE). The analytical bibliography was imported from The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic. Complete retrospective cataloguing.

 

 13. Informace České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost, 1981- . 2 times a year. ISSN 1213-1075.

Excerpted from: 2009-2022/1 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2009-2019/1 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (2009- present).

 

14. Kartografický přehled : časopis pro theoretickou i užitou kartografii : orgán Státní mapové sbírky Československé republiky : vych. 10krát ročně. Praha : Státní mapová sbírka Československé republiky, [1946-1957].

Excerpted from: 1946-1960 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are attached.

The publishing was terminated.

 

15. Lidé + země : ročenka populárně vědeckého zeměpisného a cestopisného měsíčníku. Praha : Academia, 1961-1990. Once a year.

Excerpted from: 1961-1990 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1990

 

16. Meteorologické zprávy = Meteorological Bulletin : časopis pro odbornou veřejnost. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1947- . 6 times a year. ISSN 0026-1173.

The analytical bibliography was imported from The Czech Hydrometeorological Institute 1947-1991 ; 1947-2019 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1997-2019 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1997- present).

 

17. Mezinárodní politika. Praha : Orbis - Tisková agentura, 1956- . Monthly. ISSN 0543-7962.

Excerpted from: 1957-1969 and 1990-2012 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.
Available on the journal's website (2011- present).
 
 

18. Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966- . 4 times a year. ISSN 0323-1844.

Excerpted from: 1966-2012/4 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Available on the journal's website (2004 - present).

 

19. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Západočeská univerzita. Plzeň : Západočeská univerzita, [1993]- . Vychází nepravidelně. ISSN 1213-7901.

Excerpted from: 1993-2008 (GEOBILINE). Complete retrospective cataloguing.

 

20. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha : Economia, 1995- . ISSN 1211-0507.

Excerpted from: 1995-2012/9, 2017-2019/8 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

 

21. Moravian Geographical Reports. Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- . 4 times a year. ISSN 1210-8812.

Excerpted from: 1993-2022/4 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1993-2018 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1993- present).

Journal from Scopus database

 

22. National Geographic : Česká republika. Praha : National Geographic ČR, 2002- . Monthly. ISSN 1213-9394.

Excerpted from: 2002-2011, 2017-2019/5 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

 

23. Nika : časopis pro ochranu přírody a životního prostředí. Praha : Český svaz ochránců přírody Nika, 86. ZO, 1980- . Monthly. ISSN 0862-514X.

Excerpted from: 1980-2014/May (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

 

24. Obec a finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. Praha : Triada, 1996- . 5 times a year. ISSN 1211-4189.

Excerpted from: 1996-2012/5 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

 

25. Opera Corcontica. Vrchlabí : Správa Krkonošského parku, 1964- . ISSN 0139-925X.
Excerpted from: 1993; 1997 (National Library of the Czech Republic); 1964-2015 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1964-2021 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1964- present).

 

26. Sborník České společnosti zeměvědné. Nákladem České společnosti zeměvědné. Praha : J. Otto, 1895-1920.

Excerpted from: 1895-1920 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1920.

 

27. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Academia, 1921-1938, 1945-1978.

Excerpted from: 1921-1938, 1945-1978 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1978.

 

28. Sborník České společnosti zeměpisné. Praha : Česká společnost zeměpisná, 1939-1944.

Excerpted from: 1939-1944 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1944.

 

29. Sborník Československé geografické společnosti. Praha : Academia 1979-1991. 4 times a year.

Excerpted from: 1979-1991 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1991.

 

30. Sborník České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost, 1992-1995. 4 times a year.

Excerpted from: 1992-1995 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1995.

 

31. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie-Geologie. Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. 1993-2007, [vol.] 136, č. 1- . Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993- . Once a year.

Excerpted from: 1993-2007(GEOBIBLINE).

The publishing was terminated in 2007.

 

32. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia. Brno : Universita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 1971-1990.

Excerpted from: 1971-1990 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are attached.

The publishing was terminated in 1990.

 

33. Scripta : a collection of original articles from the Faculty of Science, Masaryk University, Brno. Geography. Brno : Přírodovědecká fakulta [Masarykovy univerzity], 1991-1992.

Excerpted from: 1991-1992 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are attached.

 

34. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography. Brno : Masaryk University, 1994-. Vychází nepravidelně.

Excerpted from: 1994-1998 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are attached.

 

35. Sociologický časopis : Czech Sociological Review. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965- . 6 times a year. ISSN 0038-0288.

Excerpted from: 1965-2023/1 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1995-2019/5 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1965-1969, 1995- present).  

Journal from ISI database

 

36. Statistika : ekonomicko-statistický časopis. Praha : Český statistický úřad, 1965- . 4 times a year. ISSN 0322-788X.

Excerpted from: 1964-2012/(GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2005-2009/6 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (2011- present).

 

37. Urbanismus a územní rozvoj. Brno : Ústav územního rozvoje, 1998- . ISSN 1212-0855.

Excerpted from: 1998-2019/2 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 1999-2017 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (2005- present). Embargo 6 months.

 

38. Veřejná správa. Praha : MV ČR, 1998- . ISSN 1213-6581.

Excerpted from: 1998-2012 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

 

39. Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí. Praha : Vodní hospodářství, 1995- . ISSN 1211-0760

Excerpted from: 1995-2017 (GEOBILINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2008-2012 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (2008- present).

 

40. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 1959- . ISSN 0322-8916. 

Excerpted retrospectively from: 2008-2013/1,  2016-2019/3 (GEOBIBLINE). Full texts 2008-2011, 2016-2019/3 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1999- present).

 

41. Vojenský geografický obzor : sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický ústav. Praha : Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie, 2001- . 2 times a year. ISSN 1214-3707. ISSN 1211-0701 (chyb.).

Excerpted from2001-2020/2 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2003-2019/1 (available in CU Digital Repository). Also available on the journal's website (1954- present, including predecessors).

 

42. Země světa : zeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha : ABC-Info, 2002- . Monthly. ISSN 1213-8193.

Excerpted from: 2002-2020/12 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts 2004-2011 (available in CU Digital Repository).

 

43. Zeměpisný sborník. Praha : J. Otto, 1886-1888. Monthly.

Excerpted from: 1886-1888 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing.

The publishing was terminated in 1888.

 

44. Zeměměřičský obzor. Praha : Spolek čs. inženýrů a techniků, 1940-1950. ISSN 1804-3984. 

The publishing was terminated in 1950. Previous name: Zeměměřičský věstník, ISSN 1804-3976. Later name: Zeměměřictví, ISSN 1804-3992.

Excerpted from: 1940-1950 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are available online here

 

45. Zeměměřičský věstník. Praha : Spolek českých geometrů, 1913-1939. ISSN 1804-3976.

The publishing was terminated in 1939. Later name: Zeměměřičský obzor, ISSN 1804-3984.

Excerpted from: 1913-1939 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are available online here

 

46. Zeměměřictví. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-1951. Praha : Technicko-vědecké vydavatelství, 1952-1952. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1953-1954. ISNN 1804-3992. 

The publishing was terminated in 1954. Previous name: Zeměměřičský obzor, ISSN 1804-3984. Later name: Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096.

Excerpted from: 1951-1954 (GEOBIBLINE). Complete retrospective cataloguing. Full texts are available online here.