• Čeština
  • English

You are here

Excerpted Proceedings

 

PROCEEDINGS

1. DRBOHLAV, Dušan (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů : (Česko v evropském kontextu). Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2008. 311 s. ISBN 978-80-246-1552-3.
 
2. KOCOURKOVÁ, Jiřina; RABUŠIC, Ladislav (ed.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? : proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
 
3. LANGHAMMER, Jakub (ed.). Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 276 s. ISBN 978-80-86561-59-2.
 
4. NOVOTNÁ, Eva (ed.). Katalog výstavy Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé : k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy : Praha, 26. 6. 2006 - 22. 9. 2006. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 48 s., 4 obr. přílohy : il. ISBN 80-86561-98-4.
 
5. NOVOTNÁ, Eva (ed.). Katalog výstavy 150 let geografie na Univerzitě Karlově : Praha, Albertov, 23. 10. 2006 - 31. 12. 2006. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 85 s. : il. ISBN 80-86561-95-X.
 
6. NOVOTNÁ, Eva (ed.). Polární rok : Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida : katalog výstavy. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2008. 95 s. : il. ISBN 978-80-86561-78-3.
 
7. VYSTOUPIL, Jiří. Sborník prací k 90. narozeninám prof. RNDr. Jaromíra Korčáka, DrSc., nositele řádu práce. Brno : Geografický ústav ČSAV, 1985. 199 s. Sborník prací, sv. 9.