• Čeština
  • English

Základní informace o projektu

Databáze Geografická bibliografie ČR online

Projekt MK ČR DC08P02OUK001 - Geografická bibliografie ČR online

Vydává: Knihovna geografie PřF UK v Praze, Knihovna PřF MU v Brně, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK

Sigly institucí: ABD063, BOD004, ULD001, ABA007, ABA001

Retrospektiva: 1450 - současnost (2018)

Aktualizace: denně

Typ databáze: bibliografická s abstrakty (výběrově připojeny fulltexty)

Počet záznamů: 221 536 (k 3. 9. 2018)

Počet digitálních objektů interně (ADAM) : 20 837 (k 3. 9. 2018)

Počet funkčních linků s URL adresami připojených k bb. záznamům externě (DTL + SIS + externí URL): 32 872 (k 2. 1. 2018)

Roční přírůstek: cca 17 000

Dostupnost: Internet

URL: http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-b-0&local_base=cks02                    

Typy dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce, audiovizuální  dokumenty, rukopisy a staré tisky, grafiky

Obsah: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie

Jazyky dokumentů: 93% cze, 4% eng, 2% ger, 1% spa, fre, rus

 
Charakteristika:

Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik) a URL adresy plných textů. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

Spolupracující instituce

Národní knihovna ČR - ABA001,
Knihovna AV ČR, v. v. i. - ABA007,
Vědecká knihovna v Olomouci - OLA001,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI - ABB047
Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna - TUE801
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - PND008
Moravská zemská knihovna - BOA001
Studijní  a vědecká knihovna Plzeňského kraje - PNA001
Středisko informačních služeb Českého hydrometeorologického ústavu
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna - PND002
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. - Sociologická knihovna - ABB019
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. - Informační centrum a knihovna - ABB015
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna - ABB013
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna - ABB043
Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna - ABB036
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - Knihovna - ABB001
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna - ABB083
Mapová sbírka PřF UK - ABD065