• Čeština
  • English

Jste zde

Novinky v databázi

ROK 2018

16. 8. 2018  Dokončena excerpce časopisů Urbanismus a územní rozvoj (roč. 18, č.1-6), Moravian geographical reports (roč. 26, č. 2), National Geographic Česko (2018, č. 5-7), Geografie : sborník České geografické společnosti (2018, č. 2).

5. 6. 2018 Knihovna geografie jako první z knihoven UK exportovala data do databáze ANL (analytický popis) NK ČR více než 25 000 bibliografických záznamů, zde originálně vytvořených. Knihovna geografie dodala do databáze výběrově zpracované články z českých časopisů a také plné texty. Projekt probíhal ve spolupráci s Mgr. Danielem Kindlem z Národní knihovny. Importům předcházela oprava a prověření jednotlivých záznamů. Díky spolupráci a technické podpoře J. Siváka z Ústřední knihovny UK, se mohly odladit chyby v záznamech. Během několika měsíců usilovné práce byly zkontrolovány a opraveny nesrovnalosti v záznamech. Po časově náročných kontrolách se povedlo v 5 importech poslat 25 308 souborů databáze ANL. Z toho 25 074 článků ze seriálů a v menší míře kapitoly z monografií 234. Databáze ANL je zpřístupňována na webových stránkách Národní knihovny.

1. 6. 2018 V databázi GEOBIBLINE je ke dni 1. 6. 2018  220 401 bbg. záznamů a 20 789 připojených digitalních objektů. Tento počet se každý den navyšuje.

30. 5. 2018 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulů Acta Universtitatis Carolinae (roč. 52, čís. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 61, č. 1). Dokončená excerpce titulů Moderní obec (roč. 2017, č. 8-10, roč. 2018, č. 1-5), Urbanismus a územní rozvoj (roč. 16-17, č. 1-6).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce titulů Informace České geografické společnosti (roč. 37, č. 1), National Geographic Česko (roč. 2018, č. 1-4), Moravian geographical reports (2018, č. 1), Moderní obec (roč. 2018, č. 1).

26. 4. 2018 Dokončená excerpce a připojení plných textů titulů Demografie (roč. 59, č. 4), (roč. 60, č. 1), Vojenský geografický obzor (roč. 60, č. 2), Geografie : sborník České geografické společnosti (roč. 2017, č. 4), (roč. 2018, č. 1).

13. 2. 2018 Připojené plné texty časopisu Geografické rozhledy (roč. 25, č.1-3)

1. 2. 2018 Připojené plné texty časopisů  Moravian geographical reports (roč. 22-24) a Sociologický časopis (roč. 53, č. 5).

3. 1. 2018 Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 3 103 bibliografických záznamů a 1 602 plných textů. V databázi je aktuálně 219 007 bb. záznamů, 20 462 dig. objektů a 32 872 připojených funkčních URL adres. 

ROK 2017

19. 12. 2017 Knihovna geografie v rámci projektu VISK 9/1 zpracovala a doplnila 968 bibliografických záznamů do databáze ANL.

2. 10. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Demografie (roč. 2017, č. 2-3). Excerpce časopisu National Geographic Česko (2017, č. 7-9).

8. 9. 2017 Nově připojené plné texty časopisu Geograficke rozhledy (2014-2015, roč. 24)

4. 9. 2017 V databázi je aktuálně 217 365 bb. záznamů a 20 095 dig. objektů.

16. 6. 2017 Dokončena excerpce časopisů Moderní obec (2017, č. 1-7) a National Geographic Česko (2017, č. 1-12).

7. 6. 2017 Nově zpracováváme články z časopisů Moderní obec a National Geographic Česko.

31. 5. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Vojenský geografický obzor (2017, č. 1).

2. 5. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulů Demografie (roč. 2017, č. 1) a Geografie : sborník České geografické společnosti (roč. 2017, č. 1).

4. 4. 2017 V databázi GEOBIBLINE je aktuálně celkem 216 422 bb. záznamů a 19 722 dig. objektů. Podrobnější údaje o počtu monografií, článků, grafik a dalších typech dokumentů naleznete po levé straně ve statistikách.

3. 4. 2017 Připojeny plné texty k časopisu Meteorologické zprávy z let 2001-2014.

1. 3. 2017  Získány plné texty Meteorologických zpráv z let 2001-2014. Postupně budou připojeny k bb. záznamům.

13. 1. 2017 V databázi GEOBIBLINE uživatelé naleznou přes 8 000 vysokoškolských kvalifikačních prací. K těmto záznamům je připojeno 1 863 funkčních URL do UK repozitáře.

11. 1. 2017 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Acta Universtitatis Carolinae (roč. 51, čís. 2).

5. 1. 2017 Excerpce a připojení plných textů časopisu Vojenský geografický obzor (2016, č. 2).

2. 1. 2017 Do databáze Geobibline v loňském roce přibylo 4 450 záznamů a 1 475 plných textů.

ROK 2016

7. 12. 2016 Excerpce a připojení plných textů časopisu Vojenský geografický obzor (roč. 2016, č. 1).

24. 11. 2016 Dokončena excerpce a připojení plných textů titulu Geografie : sborník České geografické společnosti. (roč. 2016, č. 3)

3. 11. 2016  Uzavřena licenční smlouva s Českým hydrometeorologickým ústavem ke zpřístupňování plných textů k titulu Meteorologické zprávy.

1. 11. 2016 Dokončena excerpce časopisu Moravian geographical records (roč. 2016, č. 2)

24. 10. 2016 Připojeny plné texty k časopisu Sociologický časopis (roč. 2016, č. 3).

19. 10. 2016 Prezentace Geografické bibliografie E. Novotné na Semináři oborových bibliografií v Praze. Odkaz na prezentaci najdete ZDE.

18. 10. 2016 Od června nově popisujeme skleněné stereoskopické negativy a pozitivy. V databázi je zpracováno přes 1000 grafik.

12. 10. 2016 Byly dodány plné texty článků z titulu Acta onomastica ročníků 55 a 56.

5. 10. 2016 Proběhla jednání se zástupci ÚK UK o možnosti a dalším postupu při exportu analytických záznamů do databáze ANL NK ČR.

4. 10. 2016 Databáze GEOBIBLINE a její rozvoj byly prezentovány na přednášce E. Novotné Digitalizace a archivace (nejen) starých map na PřF UK ve Zlíně.

3. 10. 2016 Na konci září počet záznamů překročil 214 000 bibliografických záznamů. Tento počet se každý den navyšuje.

4. 8. 2016 Importováno 33 nových záznamů do GEOBIBLINE.

28. 6. 2016 Dokončena excerpce a proběhlo připojení plných textů titulů Demografie (roč. 2016, č. 2) a Sociologický časopis (roč. 2016, č. 2).

1. 6. 2016 Proběhla migrace archivních dat databáze (plné texty a připojené objekty) na úložiště CESNET.

24. 5. 2016 Připojeno 99 plných textů z titulů Geograficke rozhledy, Acta Onomastica, Vodní hospodářství a Vojenský geografický obzor.

18. 5. 2016 Proběhla přípravná jednání se SVK v Hradci Králové o spolupráci s databází ANL.

12. 5. 2016 Připojeny plné texty k 50. ročníku časopisu Acta Universtitatis Carolinae.

21. 4. 2016 Byla zahájena jednání o uzavření licenční smlouvy s Českým hydrometeorologickým ústavem ke zpřístupňování plných textů k titulu Meteorologické zprávy.

23. 3. 2016 Geografické vyhledávání http://maprank.is.cuni.cz je nově zpřístupněno ze stránek bibliografie. Odkaz se nachází na pravé straně pod ikonou TEMAP.

9. 3. 2016 Excerpce separátů díla prof. V. Švambery do databáze GEOBIBLINE s plnými texty.

11. 2. 2016 Databáze GEOBIBLINE nabízí nové geografické vyhledávání http://maprank.is.cuni.cz, které umožňuje vyhledávání podle oblasti zobrazené na mapě, doby vzniku mapy, měřítka mapy a slov z fulltextového hledání. Formou odkazů jsou zpřístupněny výsledky vyhledávání, které jsou propojeny zpět do katalogu, kde jsou zobrazeny úplné informace o mapě.

Rok 2015

27. 10. 2015 Proběhla prezentace projektu TEMAP a databáze GEOBIBLINE v Bratislavě. NOVOTNÁ, Eva. Zaměřeno na digitalizované kartografické dědictví.

8.-10. 9. 2015 Proběhla prezentace projektu TEMAP a v rámci něho též prezentace databáze GEOBIBLINE. Výstup bude zveřejněn v: NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. In: Knihovny současnosti, 8.-10. 9. 2015.  Olomouc: SDRUK, 2015. V tisku.

13. 8. 2015  Dne 12. 8. 2015 proběhl první webinář zaměřený na databázi a projekt GEOBIBLINE. Ohlasy účastníků jsou velmi pozitivní. Záznam celého webináře, kterého se zúčastnili knihovníci napříč celou ČR, je možno spustit ZDE.

4. 6. 2015  V časopise Ikaros byl publikován článek o databázi GEOBIBLINE. Mgr. Michaela Alijonov Hametová se v něm kromě základního představení databáze věnuje především rozvoji GEOBIBLINE za posledních 5 let. Článek je dostupný zde: http://ikaros.cz/geograficka-bibliografie-ceske-republiky-online-geobibline

19. 5. 2015  V rámci databáze GEOBIBLINE byla nasazena nová a aktualizovaná podoba generátoru citací (Citace Pro).

2. 3. 2015  Počet bibliografických záznamů v databázi GEOBIBLINE překonal hranici 200 000. (Ke dni 2. 3. 2015 jde o 200 536 bbg. záznamů. Tento počet se každý den navyšuje.)

9. 2. 2015 Databáze GEOBIBLINE je nově přístupná také přes portál elektronických informačních zdrojů UK - bi.cuni.cz .  Nachází se v sekci "Geografie. Geologie. Vědy o zemi (Geofyzika. Meteorologie. Klimatologie)".

30. 1. 2015  K bibliografickým záznamům v databázi jsou nově každý den automaticky připojovány digitalizované objekty z univerzitního repozitáře Digitool http://digitool.cuni.cz/.

5. 1. 2015 Databáze GEOBIBLINE nabízí jako novou přidanou hodnotu zobrazování obálek knih přímo ve svém online katalogu. Obrázky obálek knih jsou přístupné díky projektu http://obalkyknih.cz/ a jejich počet neustále dynamicky roste.

 

 

 

Archív novinek

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Ukazky bbz s nahledy map.doc28.5 KB
PDF icon Metodika GEOBIBLINE.pdf1.08 MB